PERSBERICHT Lelystad, 27 juni 2022

Nieuwe naam ‘tijdelijk verblijf’ in Lelystad wordt ‘Getijde’

LELYSTAD – ‘Getijde’ zo gaat het tijdelijk verblijf dat woonzorgorganisaties Coloriet, Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal in Lelystad beginnen, heten. Het ‘Getijde’ opent 1 oktober haar deuren op de tweede verdieping van het ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Het tijdelijk verblijf biedt een nieuwe vorm van zorg gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Flevoland. Paula Roorda en Anne-Marijke Schakelaar, respectievelijk directeur en manager van Getijde, zijn enthousiast over de nieuwe naam.

Paula Roorda en Anne-Marijke Schakelaar  gaan – samen met andere betrokkenen – het zorgconcept in Getijde vormgeven. Getijde is een naam die past bij waar het tijdelijk verblijf voor staat en past bij Flevoland. “Eb en vloed, de beweging. Het tijdelijke van de zorg die wij bieden komt erin terug,” legt Paula Roorda uit. “Cliënten blijven niet bij ons, maar gaan zelfredzaam weer naar huis. Ook spreekt er kracht uit,” vult Anne-Marijke Schakelaar aan.

Een goede oplossing
In Getijde zijn kwetsbare ouderen en chronisch zieken welkom als ze 24/7 zorg nodig hebben en (nog) nergens anders heen kunnen. Hier krijgen ze de juiste diagnose, zorg en/of behandeling zodat ze weer hersteld naar huis gaan. “Ik geloof echt dat het een goede oplossing is voor de problematiek waar we in Flevoland mee hebben te maken,” vertelt Paula Roorda, in het dagelijks leven directeur Wijkzorg bij Coloriet. “We krijgen steeds meer ouderen met complexe zorgproblematiek. Soms liggen zij onnodig lang in het ziekenhuis omdat thuis niet de juiste zorg kan worden geboden, of worden zij – omdat de thuissituatie het niet toelaat – uit nood opgenomen op de spoedeisende hulp. Getijde biedt in een rustige setting ruimte voor onder andere diagnose en herstelzorg. Een waardevolle aanvulling op het huidige zorgaanbod in Flevoland.”

Extra mogelijkheden
Getijde moet voorkomen dat mensen onnodig lang in het ziekenhuis verblijven en het moet huisartsen ontlasten. “De eerstelijnszorg moet anders,” vindt Anne-Marijke Schakelaar, die naast manager van Getijde ook verantwoordelijk is voor het Eerstelijnsverblijf van Woonzorg Flevoland in Lelystad . Ze is gemotiveerd om hierin de samenwerking met huisartsen en de spoedeisende hulp aan te gaan. “De verkeerde-bedden-problematiek is iets dat ik in de praktijk geregeld tegenkom. Het onderliggende probleem is vaak complex van aard. Een combinatie van lichamelijke, psychische en soms ook maatschappelijke problemen. Dankzij een goede triage en de extra mogelijkheden die wij bij Getijde hebben, zoals het inschakelen van specialisten van het ziekenhuis, een specialist ouderengeneeskunde of zorgdomotica, kunnen wij cliënten de juiste zorg op de juiste plek bieden.”

Over de naam Getijde

Het getijde, tij of getij is de periode wisseling van de waterstand. Een vloeiende beweging waar wateroppervlak op een krachtige manier komt en gaat. Eb en vloed. Komen en gaan. Cliënten komen voor herstel in Getijde en gaan zelfredzaam weer naar huis. De tijdelijkheid van het verblijf van cliënten zit in de naam Getijde.

Getijde, tijdelijk verblijf Flevoland is voor herstel. Een cliënt stroomt door. Van bijvoorbeeld het ziekenhuis naar huis. Het zorgt ook voor doorstroming in het ziekenhuis, op de spoedeisende hulp en huisartsenpraktijken. Voor goede doorstroming is kracht nodig. Doorzettingsvermogen en wilskracht om te herstellen en weer zelfredzaam te worden. Soms smaakt het water zilt, maar meestal zoet. Net zoals in Flevoland. Nieuw land op de bodem van de zee, door mensenhanden gemaakt.

Meer informatie is te vinden op de tijdelijke website via www.getijde.nl.

 

________________________ EINDE PERSBERICHT________________________________ 

 

Over Coloriet 
Coloriet is de specialist voor alle (thuis-)zorgdiensten en welzijnsactiviteiten in Flevoland. Wij bieden zorg thuis, (tijdelijke) zorg in kleinschalige woongroepen maar hebben ook een breed aanbod voor behandeling, revalidatie, dagopvang en dagactiviteiten. Wij ondersteunen mensen zodat zij hun leven kunnen leiden zoals ze dat graag willen. Met meer dan 1100 cliënten en hun familieleden, 1200 medewerkers en 600 vrijwilligers geven wij samen kleur aan waardevol leven. 

 
Over Woonzorg Flevoland 
Woonzorg Flevoland is een zorgorganisatie met een breed aanbod van zorg, diensten en welzijnsactiviteiten. Deze zorg wordt geboden in de moderne woonzorglocaties en via thuiszorg. Woonzorg Flevoland is een innovatieve organisatie met een heldere en eigentijdse visie op zorg en welbevinden, waarbij altijd wordt gedacht in mogelijkheden. 

 
Over St Jansdal 

Het St Jansdal is een regionaal ziekenhuis dat alle basiszorg biedt en zich primair richt op de regio Oostelijk Flevoland en Noordwest-Veluwe. In ziekenhuis St Jansdal staan deskundige en enthousiaste medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers voor de patiënten klaar. Zij bieden persoonlijke aandacht, betrouwbare zorg, kwaliteit en gastvrijheid. 

 

Over Getijde

Getijde is een initiatief van woonzorgorganisaties Coloriet en Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal. Een nieuwe vorm van zorg gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Flevoland. De juiste zorg leveren op de juiste plek, bijdragen aan het langer thuis kunnen blijven wonen van mensen en het ondersteunen van huisartsen zijn aanleiding tot het oprichten van Getijde, tijdelijk verblijf Flevoland. 

 

Getijde richt zich op herstelzorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, bij wie de zorgvraag veelal complex is. In Getijde wordt multidisciplinair gewerkt aan herstelgerichte zorg. Het is een plek voor gerichte en hoogwaardige triage, observatie en diagnostiek. Zorg kan zo beter worden toegespitst op de behoefte van cliënten. Dit kan een kortdurende opname en behandeling zijn in het tijdelijk verblijf. Ook biedt Getijde herstelgerichte zorg, vergelijkbaar met de zorg die eerstelijnsverblijven en geriatrische revalidatiezorg leveren. En is het een plek waar wachtenden met een Wlz-indicatie voor verpleeghuiszorg thuis (Volledig Pakket Thuis) kunnen worden verpleegd. 

 

Getijde is gehuisvest op de locatie van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad en opent 1 oktober 2022 de deuren. 

 

Foto-onderschrift 
‘Met trots presenteren wij de naam voor het tijdelijk verblijf in Flevoland ‘Getijde’!  Op de foto links manager Anne-Marijke Schakelaar en rechts directeur Paula Roorda.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen Francisca Toes, communicatieadviseur ziekenhuis St Jansdal | fm.toes@stjansdal.nl of 0341-463905