De stichting Behoud Ziekenhuiszorg Lelystad (BZL)

 is een vervolg van de stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad. Deze was opgericht na het plotselinge faillissement van de MC Zuiderzee ziekenhuizen. St Jansdal heeft voortvarend de zorg overgenomen. BZL heeft de afgelopen jaren een netwerk van contacten opgebouwd. Vanuit die positie gaat ze de belangen van de inwoners van Oostelijk Flevoland behartigen.

 

Oproep

De Stichting BZL roept de inwoners van Oostelijk Flevoland op om mee te denken aan een verdere ontwikkeling van het ziekenhuis. Dit kan door wensen of onvolkomenheden  te melden aan de Stichting. Zij zal trachten daar snel actie op te ondernemen en betreffende instanties daarvan op de hoogte te stellen. 

Samenwerking

  • De stichting houdt nauw contact met St Jansdal, de Gemeenten in Oostelijk Flevoland, de Provincie , het Zilveren Kruis, Zorgcentra, Patiëntenverenigingen, Zorgtafel
  • Een belangrijke speler, de Flevolandse  Patiëntenfederatie, die zich vooral toelegt op de ontwikkeling van  een lange termijn visie over de opzet van een volwaardige tweede lijnsvoorziening in Lelystad. Met deze belangrijke organisatie houdt de BZL nauw contact.

Werkwijze

  • Regulier overleg met betrokken organisaties in de zorg.
  • PR via de Pers, Facebook en Website. (de bevolking betrekken bij de ontwikkelingen)
  • Peilingen over mening van de inwoners
  • Deelname aan Zorgtafel en werk- en klankbordgroepen

Doelen

Stabiel Ziekenhuis

Een stabiel ziekenhuis inspelend op de behoeftes van de inwoners. Passend in het landelijk beleid, maar ook mogelijkheden biedt voor pilotprojecten en uitbreiding daar waar nodig en mogelijk.

Adherentie

Voldoende adherentie  zodat er meer voorzieningen mogelijk zijn:

Afstemming

Afstemming van de capaciteit van sint Jansdal Lelystad op de omvang van de doelgroepen:

Passende zorg

Passende zorg voor kwetsbare inwoners met mogelijkheid voor observatie en verpleging:

Inspraak

Inspraak namens de inwoners van Oostelijk Flevoland bij het ontwerp en realisatie van een nieuw ziekenhuis.

Samenwerking

Bevorderen van de samenwerking tussen St Jansdal, de Zorgcentra en huisartsen

Bestuur

Albert kok

Albert Kok

Voorzitter

Jan Ovinge

Secretaris

Hermien Roddenhof

Hermien Roddenhof

Woordvoerder

Anne-Margriet Verheij

Anne-Margriet Verheij

Bestuurslid

Herman Linzel

Herman Linzel

Bestuurslid

Ben Brookhuis

Ben Brookhuis

Penningmeester

Joost Schoute

Joost Schoute

Bestuurslid Dronten